Våga ta steget över gränsen – utan onödiga risker
Kunskap, trygghet och lång erfarenhet
Export och import är bara förnamnet
Spara tid och pengar! – Fråga oss!
Förstärka företagets kunskapskapital!
Rätt rustat språk – nyckel till framgång
Besök mässorna i Ungern! – Visa upp ert företag!
Vägen till Europa – också en kommunal angelägenhet
Ortopediska skor från erfaren leverantör
Varför Ungern?
Alltid välkommen
Pressklipp
Välkommen till Consus International AB


Varför Ungern?

Ett land som är en del av Europa.

Drygt 10 miljoner invånare, ca 400 000 företag Stabil ekonomisk och politisk utveckling utan stora konflikter
Geografiskt litet område Snabbt växande marknad
God betalningsförmåga Hög affärsmässig mognad
Produkter och tjänster av hög klass Brofäste till kringliggande länder
Relativt låg arbetskostnad Positiv inställning till Sverige
Goda erfarenhter - drygt 400 del- eller helägda svenska bolag Hög utbildningsgrad och kunskapsnivå även inom IT