Våga ta steget över gränsen – utan onödiga risker
Kunskap, trygghet och lång erfarenhet
Export och import är bara förnamnet
Spara tid och pengar! – Fråga oss!
Förstärka företagets kunskapskapital!
Rätt rustat språk – nyckel till framgång
Besök mässorna i Ungern! – Visa upp ert företag!
Vägen till Europa – också en kommunal angelägenhet
Ortopediska skor från erfaren leverantör
Varför Ungern?
Alltid välkommen
Pressklipp
Välkommen till Consus International AB


Vägen till Europa – också en kommunal angelägenhet

Att öppna dörren mot omvärlden är även för kommuner och regioner en nödvändighet på vägen in i framtiden

Consus har goda kontakter hos kommunala och regionala förvaltningar. Några exempel på möjligheter genom att nyttja vår kompetens

Givande utbyte av erfarenheter, tjänster och kunskap med ungerska förvaltningar och institutioner
Vänortskontakter för ömsesidig nytta
Nya utbildnings- och arbetsformer för arbetslösa, handikappade och andra utsatta grupper eventuellt i samordnat projekt med Arbetsförmedling, Kommunal Vuxenutbildning m fl.
Gemensamma utvecklingsprojekt som kan delfinansieras med EU- eller liknande stöd
Att väcka intresse för affärer med Ungern bland kommunens företag
Kommun