Våga ta steget över gränsen – utan onödiga risker
Kunskap, trygghet och lång erfarenhet
Export och import är bara förnamnet
Spara tid och pengar! – Fråga oss!
Förstärka företagets kunskapskapital!
Rätt rustat språk – nyckel till framgång
Besök mässorna i Ungern! – Visa upp ert företag!
Vägen till Europa – också en kommunal angelägenhet
Ortopediska skor från erfaren leverantör
Varför Ungern?
Alltid välkommen
Pressklipp
Välkommen till Consus International AB


Rätt rustat språk – nyckel till framgång

Avancerade tolktjänster, när av tolken krävs:

Även rådgivarroll
Svenskt medborgarskap
Förhandlingsvana
Kunnande på speciella ämnesområden t.ex.
  . Management
  . Ekonomi
  . IT, tele-och datakommunikation
  . Myndighetskontakt