Våga ta steget över gränsen – utan onödiga risker
Kunskap, trygghet och lång erfarenhet
Export och import är bara förnamnet
Spara tid och pengar! – Fråga oss!
Förstärka företagets kunskapskapital!
Rätt rustat språk – nyckel till framgång
Besök mässorna i Ungern! – Visa upp ert företag!
Vägen till Europa – också en kommunal angelägenhet
Ortopediska skor från erfaren leverantör
Varför Ungern?
Alltid välkommen
Pressklipp
Välkommen till Consus International AB


Förstärka företagets kunskapskapital!

God kvalité på tjänster och produkter kan bara uppnås genom fortlöpande
förnyelse av organisationens kompetenskälla. Kunskapskapitalet, de kompetenta medarbetarna utgör en viktig hörnsten för organisationens framgång.
Våra skräddarsydda utbildningar och interaktiva övningar handlar om interna och externa relationer och samverkan för gemensamma mål:

. Motiverade medarbetare
. Management med IT-stöd
. Kontakter i internationell miljö
. Samarbetsrelationer inom företaget
. Kundorienterad tjänste- och produktutveckling

Consus International AB har genom hundratals interaktiva kurser aktivt bidragit till utvecklings- och förändringsprocessen i bl.a. organisationsutveckling, ledarskap, kundvård, projektmanagement hos den ungerska teleförvaltningen, posten och järnvägsbolaget samt på flera organisationer och privata företag. I samverkan med organisationer och institutioner (som t.ex. Länsarbetsnämnden och Kalmar kommun) har vi utvecklat, genomfört och medverkat i flera utbildningsprojekt inom områden som entreprenörskap och internationella relationer.