Våga ta steget över gränsen – utan onödiga risker
Kunskap, trygghet och lång erfarenhet
Export och import är bara förnamnet
Spara tid och pengar! – Fråga oss!
Förstärka företagets kunskapskapital!
Rätt rustat språk – nyckel till framgång
Besök mässorna i Ungern! – Visa upp ert företag!
Vägen till Europa – också en kommunal angelägenhet
Ortopediska skor från erfaren leverantör
Varför Ungern?
Alltid välkommen
Pressklipp
Välkommen till Consus International AB


Spara tid och pengar! – Fråga oss!


Genom samarbete med oss får ni snabbare och bättre resultat vid

. Marknadsbedömning, kontaktsökning och -analys för lättare start och säkrare affärer
. Etablering av eget bolag i Ungern
. Redan etablerad affärsverksamhet för enklare lösning i ekonomiska, administrativa och andra frågor
. Utformning av en effektiv organisation i det ungerska bolaget och formulering av en företagsfilosofi som är väl anpassad efter den lokala marknaden
. Arbete för bättre förståelse och smidigare samverkan mellan svenska och ungerska samarbetspartners