Våga ta steget över gränsen – utan onödiga risker
Kunskap, trygghet och lång erfarenhet
Export och import är bara förnamnet
Spara tid och pengar! – Fråga oss!
Förstärka företagets kunskapskapital!
Rätt rustat språk – nyckel till framgång
Besök mässorna i Ungern! – Visa upp ert företag!
Vägen till Europa – också en kommunal angelägenhet
Ortopediska skor från erfaren leverantör
Varför Ungern?
Alltid välkommen
Pressklipp
Välkommen till Consus International AB


Export och import är bara förnamnet

Vi har även erfarenhet av:
Handelsförbindelser, varuutbyte
Know-how förmedling
Investeringsprojekt, även fastigheter
Legoarbete
Joint-venture företagsbildning
Egen företagsetablering
Företagsanpassade resor för:
  . Konferens
  . Fältstudier
  . Erfarenhetsutbyte
  . Affärskontakter
  . Mässbesök