Våga ta steget över gränsen – utan onödiga risker
Kunskap, trygghet och lång erfarenhet
Export och import är bara förnamnet
Spara tid och pengar! – Fråga oss!
Förstärka företagets kunskapskapital!
Rätt rustat språk – nyckel till framgång
Besök mässorna i Ungern! – Visa upp ert företag!
Vägen till Europa – också en kommunal angelägenhet
Ortopediska skor från erfaren leverantör
Varför Ungern?
Alltid välkommen
Pressklipp
Välkommen till Consus International AB


Kunskap, trygghet och lång erfarenhet

Vi står för aktuell svensk-ungersk kompatibilitet på följande områden:

Språk Marknadsfrågor
Företagskultur IT-tillämpningar
Företagsorganisation Ekonomi
Kompetensutveckling Aministrativa rutiner

Vi garanterar att uppdrag och arbete i Ungern blir genomfört enligt uppdragsgivarens
intentioner samt borgar för en levande, personlig kontakt och uppföljning i Sverige.