Våga ta steget över gränsen – utan onödiga risker
Kunskap, trygghet och lång erfarenhet
Export och import är bara förnamnet
Spara tid och pengar! – Fråga oss!
Förstärka företagets kunskapskapital!
Rätt rustat språk – nyckel till framgång
Besök mässorna i Ungern! – Visa upp ert företag!
Vägen till Europa – också en kommunal angelägenhet
Ortopediska skor från erfaren leverantör
Varför Ungern?
Alltid välkommen
Pressklipp
Välkommen till Consus International AB


Våga ta steget över gränsen – utan onödiga risker

Vi erbjuder svenska och ungerska intressenter hjälp till att lättare hitta varandra eller intressanta projekt för lönande affärer genom att:


. Underlätta etablering av kontakter mellan de båda ländernas företag, organisationer och institutioner

. Introducera svenska varor, tjänster och know-how i Ungern och vice versa

. Stödja svenska företag i Ungern att snabbt och effektivt komma igång med sin verksamhet

. Bidraga till bättre förståelse i svensk-ungerska företag för varandras kultur

Affärsidé